2023-02-24 - Walne zebranie prawozdawczo-informacyjne

Walne zebranie sprawozdawczo-informacyjne odbędzie się w dniu 24 lutego w bistro Namaja o godz. 17.00.
Zapraszamy.
Za Zarząd:
Mirek