2021-06-05 - Żwawa sobota

Jezioro dolskie i lubiatowskie.